Celem jest zdrowy i szczęśliwy Człowiek. To na czym skupiam uwagę w pracy z pacjentem, to zaszczepienie i podtrzymanie w nim wiary, że jest możliwa poprawa stanu zdrowia, zrównoważenie emocji i psychiki, zmniejszenie poziomu napięcia, stresu i lęków, poprawa relacji osobistych i zawodowych.

Celem jest zdrowy i szczęśliwy Człowiek.
Wykorzystuję dary, które rozwinęłam silniej niż inni ludzie, jak czucie rąk, skanowanie ciała, diagnozowanie chorych miejsc i organów, ale też dostępną diagnostykę laboratoryjną i osiągnięcia medycyny, by każdemu podpowiedzieć co zrobić, by uzyskać jak najlepszy efekt.

Korzystam z moich umiejętności, dyplomów, wiedzy akademickiej i uzyskanej podczas kursów i szkoleń. Sięgam do mądrości babci, mamy i cioci. Doradzam w zakresie zdrowia, korekty postawy, doboru ćwiczeń fizycznych i stylu życia dla poprawy samopoczucia i odporności. Uczę świadomego oddechu, życia i świadomej pracy z ciałem.

https://cech-bioenergo.pl/czlonkowie

https://www.facebook.com/bioenergoterap/?view_public_for=359083154869945